Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Verdiskaping og sysselsetting

Verdiskaping og sysselsetting

Publisert 17. mars 2014

SINTEF har siden 2003 gjennomført årlige nasjonale analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Nå jobbes det med en nasjonal verdiskapingsanalyse  og en regional analyse for sjømatnæringen for årene 2011 og 2012.  

Foto: TYD
Fiske på tråleren Christina E Foto: TYD

Analysene vil dokumenterer virksomhetsomfang og virkningene i bred forstand når det gjelder økonomiske effekter, primært målt i verdiskaping (bidrag til BNP), sysselsetting og produksjonsverdi og vil dra sammenhenger fra 2004 til 2012.

Prosjekter som gjennomføres i 2013/2014:

1. Nasjonal betydning av fiskeri- og havbruksnæringen- en verdiskapingsanalyse med tall fra 2011 og 2012. (Finansieres av FHF)

2. Regional betydning av fiskeri- og havbruksnæringen – tall for 2011 og 2012. (Finansieres av NFD)

Prosjektvarighet

30.11.2013 - 30.04.2014