Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord

Automatisk veiing av pelagisk fisk ombord

Publisert 2. oktober 2012

Vektfordelingen av pelagiske fangster er viktig i forbindelse med prisen på auksjon. Derfor tas det  manuelle vektprøver om bord – en oppgave som krever 1‐2 mann under hele ombordtakingsprosessen. I dette prosjektet er målet å automatisere denne prosessen.

I dag tas det ut prøver av fangsten under ombordtakingsprosessen. Fra  prøvene veies hver enkelt fisk manuelt. Dette blir gjort for å få et estimat på størrelsesfordelingen av enkeltfisk i hele fangsten. Prosessen er relativt tidkrevende, og et begrenset antall fisk blir veid. Automatisering av prosessen vil kunne frigjøre/flytte arbeidskraft og gi et mer nøyaktig estimat på størrelsesfordelingen av fangsten. I prosjektet skal det settes opp et automatisk veiesystem bestående av følgende delkonsepter:

  • Uttak av fisk fra silkassen
  • Imobilisering av fisk 
  • Singulering av fisk
  • Veiing av enkeltfisk
  • Transporter av fisk tilbake til silkassen

Det er nå blitt gjort førsøk som går på 3 av disse delkonspetene. Så langt har forsøkene vært delt opp for å test hver enkelt funskjon under kontrollerte omstendigheter - resultaten har vært positive og det er nå iferd med å sette sammen et mer helhetlig konsept-forslag som skal testes iløpet av sommeren.

I denne videoen kan du få mer informasjon om prosjektets fremdrift og delforsøk, samt metoder for jobbing i SINTEF.

 D4ufCwlGYpg

De to hovedutfordringene i prosjektet er:

  • Singulering
  • Vektestimering til sjøs

Mål for ferdig utviklet konsept:

  • Kun start- og stoppinteraksjon
  • Veie 0,5 fisk i sekundet

Publiseringer, mediaomtale:

   På norsk:

http://fiskeribladetfiskaren.no/nyheter/default.asp?artikkel=38623

   In english:

http://gemini.no/en/2014/11/machine-vision-for-catch-quality-assurance/

http://innovations.oceanhub.com/3d-scanning-technology-to-improve-catch-quality/

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141106082415.htm

http://fishingsoc.com/articles/view/id/545b52db313944c2418b456c/new-technology-gives-fishermen-catch-quality-assurance

http://www.azorobotics.com/News.aspx?newsID=6434

Sivilingeniør

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 15.09.2014

Fagansvarlig

Aleksander Eilertsen

aleksander.eilertsen@sintef.no

0047 918 37 987 

 

Samarbeidspartnere

Ervik & Sævik

Kings Bay

Liegruppen

Arnøytind

MMC Tendos 

 

Finansiering

Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

  

Publikasjoner

Faktaark 2012

Faktaark 2013

Delrapport 1 - Vektestimering om bord på pelagiske fartøy

Sluttrapport forprosjekt