Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

Testet nødlandinger i skipsmodelltanken

Publisert 11. mars 2016

AgustaWestland har gjennomført modelltester i MARINTEKs skipsmodelltank for å undersøke nødlandinger og påfølgende sjødyktighet for et helikopter. Det er svært få testfasiliteter som gjennomfører slike tester i verden i dag.

Helikopter

Mange tester i tøffe værforhold ble gjennomført, hvor vekt, tyngdepunkt, treghet og flyteegenskaper var viktige parametere.

Målet med sjødyktighetstesten var å validere helikopterets evne til å motstå vind og bølger i tøffe værforhold. Nødlandingstesten ble gjennomført for å undersøke belastningen på helikopteret, i tillegg til hvordan helikopteret lander under vanskelige forhold. I disse testene var helikopteret utstyrt med avanserte måleinstrumenter for blant annet å måle trykk og løft på rotor.

Seniorforsker
+47 932 29 593

Prosjektstart

23.04.2015