Til hovedinnhold

SUWAM

SUWAM

Publisert 15. januar 2016

Målet med SUWAM (Sustainable water management for resilience to climate change impact on society in South Africa) er økt klimarobusthet i samfunnet med fokus på vannsektoren.

Suwam

Vann inngår i samfunnet i Sør Afrika på mange områder som er sårbare for klimaendringer. Eksempler er vanning av jordbruksarealer og forsyning av drikkevann. Vannressursene og godene som vann gir, er avgjørende for velferd og livskvalitet. Bruk av vann krever infrastruktur som vanningssystemer, vannforsyningsledninger, kloakksystem og renseanlegg. Disse tekniske systemene er også sårbare for klimaendringer. I framtiden forventer man økt vannbehov samtidig som vannressursene forventes å bli knappere på grunn av klimaendringer. Bærekraftig vannforvaltning er nødvendig for å møte denne utfordringen.

Universitetet i Stellenbosch og SINTEF samarbeider i dette prosjektet. Forskerne vil kartlegge vannressursene i Hessequa Municipality, Western Cape med fokus på sårbarhet i forhold til klimaendringer. Vannbruken og de tekniske systemene i et valgt område vil også bli analysert, for å finne fram til mest mulig bærekraftige løsninger for framtida. Studien vil fokusere på sosiale sider som levekår, deltakelse og lokal organisering, samt tekniske og økonomiske sider som energieffektivitet og kostnader. Å kombinere kunnskap om slike forhold med det vi vet om forventede klimaendringer, kan gi ny kunnskap om hvordan samfunnet vil bli påvirket med hensyn til vanntilgjengelighet og bruk av vann, og dermed hvordan vannressurser og infrastruktur bør forvaltes.

Metodene som brukes søker å inkludere behovene til ulike grupper i samfunnet og fremme dialog og kapasitetsbygging i en bred gruppe av interessenter, inkludert VA-ledere, lokale myndigheter og forskere.

Seniorforsker

Prosjektvarighet

2014 - 2016