Til hovedinnhold

SUSAQUA - bærekraftig grønn industri i Brasil

SUSAQUA - bærekraftig grønn industri i Brasil

Publisert 13. oktober 2015

Målet med prosjektet er å undersøke og anbefale ulike bærekraftige teknologier for storskala makroalgeproduksjon og marin akvakultur, som kan overføres fra norske til brasilianske kystforhold.

Brasils økonomiske sone, illustrasjon fra wikipedia

Aktiviteten i prosjektet vil fokusere på kompetansebygging og forskningsmuligheter for å bygge opp en slik aktivitet i Brasil. De spesifikke del-målene i prosjektet vil øke forståelsen om den bio-marine sektor i Brasil, samtidig som den skal styrke forskning av høy kvalitet innenfor de aktuelle temaene.

Prosjektet har 4 arbeidspakker:
1. Sammenligne forskjellige strategier for storskala produksjon av makroalger i Brasil, med dyrkningsstatus i Europa. I tillegg undersøke potensialet for integrert multitrofisk havbruk (IMTA).
2. Beskrive muligheter innenfor den marine akvakultur-sektoren i Brasil.
3. Evaluere marked og tekno-økonomiske aspekt rundt marin akvakultur i Brasil.
4. Beskrive overførbarhet av teknologi og løsninger fra norske til brasilianske forhold innen sektoren.

Etter oppstartsmøtet i november 2014 avholdt i forbindelse med FENACAM konferansen i Frortaleza, ble det bestemt å arrangere et seminar i Trondheim 2015 i forbindelse med AquaNor. Seminaret ble åpnet av Helder Barbalho, Fiskeri- og havbruksminister i Brazil. Presentasjoner fra prosjektet finnes her (link)

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom brasilianske partnere og SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Se presentasjoner fra vårt seminar under Aqua Nor 2015

Prosjektvarighet

01.11.2014 - 31.12.2017

Forskningssjef