Til hovedinnhold

Sprangforbedringsprosjekt

Sprangforbedringsprosjekt

Publisert 28. november 2016

I dette prosjektet jobber forskjellige produksjonsbedrifter med å bedre sin konkurranseevne gjennom systematisk arbeid med sprangforbedringer. Arbeid med organisasjonsstruktur, kommunikasjon og læring, og organisasjonskultur og tankesett er alle viktige for å lykkes.

For å lykkes i skiftende omgivelser og sterk konkurranse, må norske og internasjonale produksjonsbedrifter rutinemessig effektivisere driften. På grunn av dette har kontinuerlige forbedringer blitt et velkjent og utbredt ledelsesprinsipp, her fokuseres det på å sikre effektiv og verdiskapende produksjon gjennom dagligdagse forbedringer på fabrikkgulvet. På lengre sikt er det derimot de bedriftene som også evner å gjøre større endringer i prosessene sine som lykkes. Disse endringene kaller vi sprangforbedringer.

Innovasjon

Sprangforbedringer er knyttet til innføring av teknologiske eller organisatoriske innovasjoner som leder til endrede arbeidsprosesser, og baserer seg ofte på kunnskap produsert utenfor driftsorganisasjonen, for eksempel i en forsknings- og utviklingsavdeling. Studier viser at skandinaviske produksjonsbedrifter i begrenset grad har veldefinerte rutiner for å drive sprangforbedringer.

Det er utfordrende å forene kontinuerlig forbedringsarbeid med sprangforbedringer. Når produksjonen er på et stødig høyt nivå er det vanskelig å identifisere radikalt nye måter å gjøre ting på. Enda vanskeligere er det å ta sjansen på å sette dagens stabile produksjon til side for å innføre nytt utstyr, ukjente operasjonsrutiner og ukjente produkter.

Et eksempel fra Norsk Hydro. Illustrasjon: SINTEF Raufoss Manufacturing

Konkurranseevne

Basert på eksisterende erfaring, innovasjonslitteratur, og studier fra flere skandinaviske produksjonsbedrifter, har SINTEF Raufoss Manufacturing over en lengre periode oppbygd kompetanse på hvordan produksjonsbedrifter kan bedre sin konkurranseevne gjennom systematisk arbeid med sprangforbedringer. Arbeid med organisasjonsstruktur, kommunikasjon og læring, og organisasjonskultur og tankesett er alle viktige for å lykkes.

Konsortium

Konsortiet består av Hydro Aluminium, Kongsberg Automotive, ASSA Abloy, Volvo CE, Swerea IVF, NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og SINTEF Raufoss Manufacturing. Prosjekteier er Hydro Aluminium, og SINTEF Raufoss Manufacturing er prosjektleder.

Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.04.2014 - 01.09.2017