Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Samfunnsmessige konsekvenser av framtidig vekst i lakseoppdrett

Samfunnsmessige konsekvenser av framtidig vekst i lakseoppdrett

Publisert 13. januar 2015

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt fram tre ulike alternativer til hvordan framtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen skal organiseres.

SINTEF Fiskeri og havbruk har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn og Kontali Analyse vurdert samfunnsmessige konsekvenser av de tre alternativene. Våre vurderinger vil bli en del av det faglige grunnlaget for stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i lakse- og ørretoppdrettsnæringen som skal legges fram for Stortinget våren 2015.

Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.01.2015