Til hovedinnhold

Permanent CO2 Storage in depleted gas fields combined with CO2 Enhanced Gas Recovery (EGR)

Permanent CO2 Storage in depleted gas fields combined with CO2 Enhanced Gas Recovery (EGR)

Publisert 18. april 2016

Ved å injisere CO2 i gassfelt kan CO2 lagres samtidig som gassproduksjonen øker.

Her er det imidlertid kunnskapsgap knyttet til hvordan CO2 vil blande seg til gassen, noe som påvirker både lagringseffektiviteten og gassproduksjonen. Gjennom fysiske forsøk skal prosjektet bidra med nye reservoarmodeller som er helt nødvendig for å realisere CO2-lagring kombinert med økt gassproduksjon (EGR).

Prosjektvarighet

2016 - 2018