Til hovedinnhold

Panda

Panda

Publisert 19. februar 2013

Prognosene gir en framskrivning av forhold knyttet til arbeidsliv, befolkning og boligbehov i perioden fram til og med år 2030, i de fleste av landets fylker.

Pandagruppen

Panda Fylkesprognoser

Formålet med å lage prognosene er å gi politikere, saksbehandlere og planleggere et bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med det regionale planarbeidet,

De som står bak www.fylkesprognoser.no er Pandagruppen, sammen med SINTEF Teknologi og samfunn. Nettstedet fylkesprognoser.no er en pilot. Resutatene blir presentert i PDF-format.

Pandagruppen består av 16 av landets fylker samt Kommunal- og regionaldepartementet.

Det henvises til egne mapper for hver fylkeskommune som er med i denne piloten. De fylkesvise publikasjonene inneholder statistikk og prognoser for områdene befolkning, arbeidsliv og boligbehov, med tilhørende analyser av resultatene. Noen fylker har ikke gitt analyser av resultatene. Det er benyttet ulike forutsetninger ved utarbeiding av prognosene, alt ettersom hva hver enkelt fylkeskommune mener gir den beste prognosen for sin region. Fylkene står selv ansvarlige for sin bruk av PANDA, og hvert fylke står selv ansvarlig for de fylkesvise publikasjonene.

Resultatene fra de ulike fylkenes prognoser er samlet i en egen publikasjon under "Sammenstilling av de fylkesvise prognosene". Publikasjonen er utarbeidet av SINTEF Teknologi og samfunn.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2013