Til hovedinnhold

Optimal fiskekvalitet i fremtidens trålere OPTIPRO

Optimal fiskekvalitet i fremtidens trålere OPTIPRO

Publisert 10. februar 2014

OPTIPRO skal bidra til å videreutvikle trålflåtens konkurransedyktighet gjennom å sørge for at fisken de leverer har optimal kvalitet.  

Stort trålhal (foto: SINTEF)

Det er skjedd svært lite teknologiutvikling de siste 30 årene i prosessering av hvitfisk, og hvitfiskindustrien ligger etter lakseindustrien når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling innen førstehåndtering/slakting og filetering. Teknologiutviklingen i flåteleddet har i stor grad vært fokusert rundt fartøydesign for redusert drivstofforbruk, redskapsutvikling og effektiv produksjon (med velkjent teknologi) og lite rundt skånsom behandling av fangsten.

Prosjektet tar blant annet sikte på å koordinere pågående forskning hos Nofima og Sintef og bidra til at disse kompetansemiljøene kan samarbeide tettere. NOFIMA og SINTEF vil gjennom prosjektets fase 1 bidra til kunnskaps- og kompetanseheving, samt til nettverksbygging gjennom et tett samarbeid mellom fiskeflåten, utstyrsleverandører og FoU.

Delmål for fase 1:

  • Lage en oversikt over state of the art innenfor teknologi for prosessering om bord
  • Gjennomføre utvalgte forsøk med overføring og oppbevaring av levende fisk før avliving
  • Videreutvikle helautomatiserte slaktelinjer inkl. elektrobedøver og bløggemaskin
  • Utarbeide konkrete scenarioer for fremtidens automatiserte prosesslinje om bord i nær dialog med rederiene
  • Identifisere implementeringscase og beskrive utviklingsløp for realisering av fremtidens automatiserte prosesslinje

Dette prosjektet er fase 1 av en foreslått større prosjektpakke på 3 faser over 3 år. Prosjektets fase 1 tar sikte på å gjennomføre en mulighetsstudie, samt gjennomføre utvalgte forsøk for å legge til rette for implementering av riktig teknologi for effektiv produksjon av hvitfisk om bord (se figur 1). Prosjektets fase 2 vil bestå av forsknings- og utviklingsoppgaver knyttet til teknologiutvikling av fremtidens prosesslinje på trålere, mens fase 3 vil være en implementering og industrialisering av den nyutviklede teknologien fra fase 2.

Prosjektet finansieres av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Mer informasjon om prosjektet kan leses her

Prosjektvarighet

01.11.2013 - 03.11.2014

Styringsgruppe

  • Erik Kartevoll, Aker
  • Ari Josefsson, Havfisk
  • Atle Vartdal, Ramoen
  • Tore Roaldsnes, Roaldnes
  • Kjell Larsen, Nergård

 

Forskningssjef