Til hovedinnhold

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet (Interreg)

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet (Interreg)

Publisert 15. august 2013

Prosjektet fokuserte på idretts- og fritidsaktiviteter for eliteutøvere og mosjonister ut fra et helse- og funksjonshinderperspektiv. Målet var å skape flere muligheter for personer med funksjonsnedsettinger slik at flere søker en mer aktiv livsstil.

Økt livskvalitet for personer med funksjonsnedsetting gjennom fysisk aktivitet (Interreg)

Prosjektet:

  • Identifiserte barrierer som ligger til grunn for deltakelse i fysisk aktivitet
  • Utviklet tekniske hjelpemidler
  • La til rette for deltakelse i idrettsaktiviteter
  • Studerte faktorer i forhold til økt tilgjengelighet på idrettsarrangement

Økt kunnskap omkring problemstillingen skal bidra til økt aktivitet for funksjonshemmede som videre vil bedre helse og livskvalitet.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2011