Til hovedinnhold

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse

Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse

Publisert 13. februar 2015

SINTEF Fiskeri og havbruk har i samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn utført en nasjonal verdiskapingsanalyse innen sjømatnæringen.

Formålet med analysen er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i dag med utviklingsløp tilbake til begynnelsen av 2000-tallet. Dette gjøres gjennom analyse av nasjonalregnskapstall av de fire enkeltnæringene som utgjør verdikjedene (fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel), samt beregne omfanget av leveranser/underleveranser fra næringslivet ellers til disse næringene.

Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.02.2015 - 31.05.2015

Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen. En verdiskapningsanalyse med data fra 2013

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A26915

Kjernevirksomhetene i verdiskjedene for sjømat, nærmere bestemt fangst, akvakultur, fiskeforedlings- og eksport/handelsleddet, hadde tilsammen en verdiskaping på 36,5 mrd. NOK og sysselsatte ca. 24 920 årsverk (Figur 4.1). Produksjonsverdien i samlet fiskeri og havbruksnæring var på hele 110 Mrd. Kr...

År 2015
Type Rapport