Til hovedinnhold

NANOMED2020

NANOMED2020

Publisert 1. september 2012

Nanomedisin, nanoteknologi anvendt på medisinske applikasjoner, er en av de mest betydningsfulle vekstområder innen helseforskning. Det blir ansett for å være den mest lovende av de seks "Key Enabling Technologies" for innovativt utstyr og nye materialer for individuelt tilpasset, målrettet og regenerativ medisin, som EU-kommisjonen fronter.

Nanomedisin, både teknologi og medisinsk bruk, er kompleks. For og lykkes må aktører fra akademia, industri og myndigheter, som tidligere ikke har vært vant til det, samarbeide.  For å samle disse interessentene vil dette prosjektet, en support action, satse på å bygge et europeisk nanomedisin-felleskap. Til sammen skal det defineres tilgjengelige ressurser, mangler og behov for å kunne videreutvikle og implementere forskning innen nanomedisin i salgbare innovasjoner, som kan bli brukt av leger til for del for pasientene. Det er også ønskelig å etablere en ny infrastruktur og innovative finansieringsprogrammer ved å initiere privat-offentlige partnerskap.

Forskning  innen nanomedisin øker raskt i flere land. Derfor vil prosjektkonsortiet initiere internasjonalt samarbeid innen fagfeltet, da spesielt med tanke på koordinering av internasjonal regulering av nanomedisin-produkter. Dette vil gjøre nanomedisin til en viktig bidragsyter for fremtidig europeisk helsevesen, med en gunstig innvirkning på pasientbehandlingen og de sosiale utfordringene som følger med en aldrende befolkning.

Prosjektvarighet

01.09.2012 - 28.02.2014

For mer informasjon:
Cordis, prosjektreferanse: 305152

Markedsdirektør