Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Miljøregnskap og klimasporing av sjømat

Miljøregnskap og klimasporing av sjømat

Publisert 15. august 2011

SINTEF Fiskeri og havbruk har i flere år jobbet med miljøanalyser av Norsk sjømat. Vi har blant annet vist hvor og hvordan Norsk fiskeri- og havbruksinndustri kan redusere sin klimapåvirkning.

Matprodukters miljøpåvirkning – og spesielt klimapåvirkning – er i fokus hos forbrukere, forhandlere og andre beslutningstakere over hele verden. Verden trenger mer mat, spesielt animalsk protein, men mange av verdens naturressurser utnyttes allered over sin bæreevne. Mer enn 20% av private huholdningers klimapåvirkning kommer fra matforbruk. For å mette verden i fremtiden må vi produsere mer med mindre miljøpåvirkning enn det vi gjør i dag. Globalt utgjør fiskeri og havbruk livsgrunnlaget for flere hundre millioner mennesker og fisk forsyner mer enn 1,5 milliarder mennesker med 20% av deres daglige behov for animalske protein.

Vi benytter livsløps analyse metoden (LCA) som er iso-sertifisert metode for å kvantifisere miljøpåvirkningen av et produkt fra vugge-til-grav. LCA har et systemperspektiv og er en ideell metode for å gi beslutningstakere innblikk i hvor og hvordan man mest kostnadseffektivt kan redusere miljøpåvirkning fra sine produkt. For forbrukere gir livsløpsanalyser av matprodukt et grunnlag for å velge miljøvennlige produkt. Les mer om LCA her.

Aktiviteter og kompetanse

  • Klimasporing av norske sjømatprodukter. Vi har studert studert energibruk og klimauslipp i eksport av Norsk sjømat for Fiskeri og kystedepartamentet  (rapport) og vi har beregnet klimasporet og energibruken for 22 ulike Nprske sjømatprodukt i rapporten Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products for FHF  
  • Seminar om miljømerking og sporbarhet. Her har vi samlet flere av Europas viktigste supermarkedkjeder og forskningsmiljø til å se nærmere på innholdet i dagens miljømerker og ikke minst hvilke krav som bør stilles til etterprøvbarhet og krav i fremtidens miljømerker. 
  • Utvikling av standard for klimasporing av sjømat for Standard Norge og Fiskeri- og kystdepartementet
  • Studie av forandringer i energibruk og klimapårvikning ved friere redskapsvalg i Norske fiskerier.
  • LCA av Chilensk skjellopdrett
  • Sammenlignende analyser av klimaspor og arelabruk i forressurser til oppdrettslaks og landbruksprodukter

Resultat fra klimasporing av Norske sjømatprodukt

Prosjektstart

01.01.2008