Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Marin Strategi Trøndelag

Marin Strategi Trøndelag

Publisert 13. januar 2015

Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har jobbet med å utarbeide marine strategier for perioden 2015-2018.

SINTEF Fiskeri og havbruk har hatt ansvaret for prosessen som har ledet fram til et nytt strategidokument. Oppdraget innebar en bred involvering av aktører fra marin sektor og en kartlegging av muligheter og utfordringer. Marin Strategi Trøndelag (MST) er nå vedtatt politisk i begge fylkestingene og finnes her.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.03.2015