Til hovedinnhold

Kvalitetssikring av planlegging av nybygg på Sunnaas sykehus HF

Kvalitetssikring av planlegging av nybygg på Sunnaas sykehus HF

Publisert 18. mars 2013

Sunnaas sykehus har behov for fornyelse av sin bygningsmasse. SINTEF har vært involvert i å lage et program for et nytt sykehus. Dette realiseres nå i deler i samsvar med tilgjengelige investerings-midler.

Kvalitetssikring av planlegging av nybygg på Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF. Foto: Tore Schrøder

SINTEFs oppgave er å sikre at de funksjonelle kravene ivaretas i tråd med den vedtatte sykehusplanen og bidra til at prosjektet tilfredsstiller de krav som settes av Helse Sør-Øst RHF for at man skal få anledning til å starte byggearbeider.

Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015