Til hovedinnhold

Kooperativ ITS for Mobilitet i Europeiske Byer

Kooperativ ITS for Mobilitet i Europeiske Byer

Publisert 21. juni 2016

CIMEC er et prosjekt med fokus på by som skal se på rollen kooperative ITS systemer(C-ITS) kan spille i arbeidet med å støtte bymyndigheter, både i styring av transportnettverket samt andre tjenester linket opp mot transporttjenester. Prosjektet vil støtte offentlige og private grupper for å forsikre en jevn og kostnadseffektiv utrulling av C-ITS til europeiske byer. Oppstart var i Juni 2015 og vil gå to år til Mai 2017.

Hva vil CIMEC oppnå?

 

- Utvikle en forståelse for utfordringene,  mulighetene og barrierene

- Bygge bro mellom utvikling og distribusjon av C-ITS løsninger gjennom byfokusert diskusjon som omhandler den mest relevante bruken av C-ITS

- Definere spesifikke  prosesser og grensesnitt, for en mer overkommelig og standardisert distribusjon av C-ITS

- Identifisere hvordan voksende standarder for C-ITS vil påvirke, og respondere på, systemer og prosesser i det urbane miljøet.

- Dokumentere praktisk systemarkitektur og arbeidsflyt i støttesystemet for C-ITS.

- Øke bevissthet og forståelse av C-ITS ved å fremme dialog og sammarbeid mellom forskjellige aktører.

 

 

This project has received funding from the European
Union's Horizon 2020 research and innovation programme

Seniorforsker

Prosjektvarighet

2015 - 2017

Partnere:

 

Link til CIMEC-prosjektet finner du HER