Til hovedinnhold

Konseptfase for ny kontorfløy ved Nordlandssykehuset Bodø

Konseptfase for ny kontorfløy ved Nordlandssykehuset Bodø

Publisert 16. oktober 2013

Behovet for kontorplasser i sykehus øker, og prosjektet modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø har besluttet å gjennomføre en konseptfase for utbygging av en kontorfløy for kliniske kontor-funksjoner i tillegg til den øvrige utbygging og ombygging av sykehuset.

Konseptfase for ny kontorfløy ved Nordlandssykehuset Bodø
Foto: UNN Bodø

Det er også behov for å se på mulighetene for å benytte bygget som en avlastning for det øvrige byggeprosjektet når det bygges og drives sykehus på samme sted. Utredningen gjennomføres i henhold til Kompetanse-nettverk for sykehusplanlegging sin veileder for tidligfaseplanlegging.

Moderniseringen av Nordlandssykehuset Bodø består av både ombygging av eksisterende bygg og nybygg. Grunnlaget for utbyggingen ble lagt i 2006, og i mellomtiden er organisasjonen endret og nye funksjoner og stillinger har kommet til. Det er i dag totalt 755 kontorplasser i sykehuset. En ny kontorfløy skal dekke et økt behov for på i overkant av 200 kontorplasser i tillegg til det som alt er prosjektert. I tillegg er det behov for å etablere nye arealer for apotek og for en datasentral.

Prosjektet finansieres av helseforetaket.

SINTEF er prosjektleder og skal utvikle funksjonsprogram, beskrive fremtidige kontorfunksjoner, person- og vareflyt som er grunnlag for løsningene. Utviklingen i sykehusene med korte liggetider for pasientene, tverrfaglig samarbeid, telemedisin, behov for kompetanseoverføring til kommuner og desentrale spesialisthelsetjenester, samt behov for å rekruttere og beholde kompetent fagpersonell har betydning for hvordan fremtidens kontorarbeidsplasser i sykehus skal være. Sammen med Ratio arkitekter og prosjektledelsen fra Nordlandssykehuset skal vi komme fram til alternative løsningsforslag og legge fram et forslag til beslutning for styret i Nordlandssykehuset i desember 2013. 

Seniorrådgiver

Prosjektvarighet

01.08.2013 - 31.12.2013