Til hovedinnhold

Klima 2050

Klima 2050

Publisert 30. april 2015

Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

Klima 2050

Klima 2050 skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå innen reduksjon av samfunnsmessig risiko knyttet til klimaendringer.

Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Til Klima 2050s hjemmeside

Sjefforsker

Prosjektstart

13.04.2015