Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Innovasjon og kompetanse i sjømatnæringen

Innovasjon og kompetanse i sjømatnæringen

Publisert 22. april 2014

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har vi analysert rammevilkår og virkemidler som påvirker innovasjonsprosesser og innovasjonsevnen i sjømatindustrien.

En vurdering av i hvilken grad den norske sjømatindustrien eller deler av denne kan skape innovasjonsbaserte konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter internasjonalt inngår i arbeidet. Vår rapport vil være en del av det faglige grunnlaget til utvalget som utarbeider en Norsk Offentlig Utredning om sjømatindustriens rammevilkår.

Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.03.2014 - 30.09.2014