Til hovedinnhold

i4plastics

i4plastics

Publisert 3. juni 2016

i4plastics består av 17 små og store bedrifter og kompetanseaktører innen plastbearbeidende industri, og SINTEF Raufoss Manufacturing er formell vert for arenaprosjektet. Mange av bedriftene har i dag sterke posisjoner globalt, hovedsakelig basert på sin styrke innen plastrelaterte materialer og produksjonsprosesser.

Kongsberg Automotive (KA) er en av de bedriftene som er med i arenaprosjektet i4plastics. Foto: KA

Nettverksklyngen og arenaprosjektet i4plastics består av små og store bedrifter innen plastbearbeidende industri, og skaper merverdi og økt konkurransekraft gjennom samarbeid om kunnskapsbasert innovasjon og kompetanseutvikling innen material- og verktøyteknologi. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Delprosjekter

i4plastics er delt opp i fire delprosjekter med fokusområdene samarbeid, kompetanse, forskning og innovasjon. Delprosjektenes størrelse varierer, og hver gruppe ledes av en representant fra en av bedriftene.

 • Samarbeidsarena: felles strategi for produkt- og prosessutvikling for plast- og multimaterialer.
 • Kompetansearena: partnersøk og kompetansekartlegging, etablere kompetanseforaet og kompetansesenteret.
 • FoU-arena: kartlegge framtidig behov og initiativ hos bedriftene, utvikle og matche med finansieringsordninger, inkludere små og mellomstore bedrift og søknadsskriving og kvalifisering.
 • Innovasjonsarena: utvikle nye innovasjonsprosjekter i og mellom bedrifter i i4plastics, og omdanne resultater til forretningskonsepter.

Konsortium

Bedriftene i i4plastics har fokus på plast som materiale, men også i kombinasjon med andre materialer, såkalte multimaterialer. Nettverket har hovedbase i og rundt Raufoss Industripark og opererer innenfor ulike markeder som for eksempel automotive, forsvar, vann- og gassdistribusjon, gasslagring, helseteknologiske hjelpemidler, infrastruktur til vei, verktøyutvikling og akvakultur. Basert på produksjonsteknologi, markeder og produkter besitter klyngens bedrifter en sterk felles kjernekompetanse som kan utvikles videre til å gi bedriftene økt konkurransekraft gjennom prosjektet.

 • Form-Tek
 • Hexagon Ragasco
 • HV Plast
 • Kongsberg Automotive
 • K8 Industridesign
 • Mjøsplast
 • Nammo Raufoss
 • Oma Plast
 • Plastal
 • Plasto
 • Raufoss Water & Gas
 • Torpo
 • Gjøvikregionen Næringsråd
 • Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
 • Fagskolen Innlandet
 • NTNU Gjøvik
 • SINTEF Materialer og kjemi
 • SINTEF Raufoss Manufacturing

Prosjektvarighet

01.07.2014 - 01.07.2017