Til hovedinnhold

Hvordan forene miljø- og energipolitiske hensyn? - GOVREP

Hvordan forene miljø- og energipolitiske hensyn? - GOVREP

Publisert 15. juli 2015

Hvordan kan miljø og energipolitiske utfordringer best forenes? Dette var det viktigste spørsmålet som GOVREP ønsket å besvare ved å produsere kunnskap og politiske anbefalinger som kan forbedre politisk og administrativ praksis for å oppnå en mer bærekraftig elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige

GOVREP vil produsere politiske anbefalinger for bærekraftig produksjon av elektrisitet.
GOVREP vil produsere politiske anbefalinger for bærekraftig produksjon av elektrisitet. Foto: © Stortingsarkivet. Teigens-fotoatelier-as

I løpet av det siste tiåret har vi sett en rekke endringer i energi- og
miljøpolitikken knyttet til utslippsreduksjoner, tilpasning til klimaendringer og forvaltning av vannressurser som er koblet til ulike politiske nivåer (globale, europeiske, nasjonale og lokale). Det er et økende behov for elektrisitet i Europa, og det er fortsatt en utfordring å identifisere hensiktsmessige midler
for å realisere ny fornybar produksjonskapasitet samtilig som man tar hensyn til miljø og sosiale hensyn.

Prosjektvarighet

01.01.2009 - 31.12.2015