Til hovedinnhold

HighEFF

HighEFF

Publisert 30. mai 2016

HighEFF skal gjennom energieffektivisering bidra til at Norge får verdens mest grønne industri.

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future

  • 20-30% reduksjon av energibruk
  • 10% reduksjon av klimagassutslipp
  • Økt verdiskaping i Norge
  • Energieffektive prosesser og komponenter
  • Konkurransedyktig norsk industri

Varighet: 2016 - 2024

Budsjett (MNOK):

  • Industrifinansiering 120
  • FoU partnere 120
  • Forskningsrådet 240

SINTEF Energi vil lede programmet.Med i søknadsfasen var 14 Forskningspartnere og 37 
Brukerpartnere.

Se www.HighEFF.no for mer informasjonForskningssjef

Prosjektvarighet

2016 - 2024

HighEFF video
HighEFF video