Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Gradering og sortering av fisk (laks, sild og makrell)

Gradering og sortering av fisk (laks, sild og makrell)

Publisert 14. august 2011

Den norske fiskeri-og havbruksnæringen står i dag overfor en utfordring i å konkurrere med land med lave arbeidskraftkostnader og dermed lave produksjonskostnader som for eksempel Chile og Polen. For å skape et økonomisk robust miljø, bør den norske fiskeindustrien fokusere på å optimalisere kostnadseffektivitet i produksjonen gjennom automatisering.

I dag blir norsk laks manuelt gradert i kvalitetsklasser for å sikre en ensartet og høy kvalitet. Pelagisk fisk blir automatisk vekt-gradert ved hjelp av mekanisk graderingssystemer og kvalitetsgradering gjøres ved manuell inspeksjon. Nøyaktigheten av både manuelle kvalitetsgradering og mekanisk vektgradering har potensial til å bli bedre. Helautomatisering av disse oppgavene vil føre til lavere produksjonskostnader og mer nøyaktig, objektiv og kostnadseffektiv gradering/sortering. Dette vil igjen gi en sterkere markedsposisjon for fiskeriindustrien.

I et bredt spekter av potensiell sensorteknologi, tilbyr datasyn den mest passende teknologien for bruk i automatisering av sortering og gradering av atlantisk laks og pelagisk fisk. Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansen til å utvikle og optimalisere prosesser og teknologi for automatisert kvalitetssortering og sortering av hel oppdrettet atlantisk laks og pelagisk fisk (sild og makrell).

I samarbeid med APS Automasjon, Avanti Engineering, MMC-Tendos og FHL Pelagisk Forum, skal Sintef Fiskeri og havbruk nå følgende mål:

1: Etablere målbare gradering kriterier for hel atantisk laks og pelagisk fisk.
2: Utvikle konsepter for sensor- og målingssystemer for sortering og gradering.
3: Utvikle mekanisk designkonsept for fôring og presentasjon av fisken til graderingssystem.
4: Utvikle og bygge kompetanse med bakgrunn i resultatene som enkelt kan forvandles til industrielle løsninger.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.01.2008 - 31.12.2012