Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fullskala måling av strekkbelastninger på merd

Fullskala måling av strekkbelastninger på merd

Publisert 12. august 2013

Prosjektet omfatter fullskala måling av strekkbelastninger på merd og har som målsetning å måle aktuelle strekkrefter i merd på eksponert lokalitet over ett år for å gi et godt bilde på belastninger.

Hovedaktiviteter

  • Klargjøre, teste og montere måleutstyr
  • Overføring og lagring av data på SINTEF SeaLab SSO
  • Etablere live presentasjon av måledata over internett
  • Analysere strekkbelastninger i sammenheng med strøm- og bølgedata

Prosjektvarighet

10.05.2011 - 31.12.2013

Finansiering

RFF MIDT-NORGE

Industripartnere

Deltakere

Aqualine AS

Lerøy Hydrotech AS

SINTEF Fiskeri og havbruk AS