Til hovedinnhold

ForKlima

ForKlima

Publisert 24. november 2014

Forenklet behovsstyrt ventilasjon av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

GK-huset

Prosjektet ForKlima er et forskningsprosjekt med byggeiere, rådgivere, produktutviklere og forskere for å evaluere og forbedre tekniske løsninger for yrkesbygg med passivhus-standard.

Prosjektet skal etablere retningslinjer for prosjektering, kravspesifikasjon, bygging og drift av forenklede klimatiseringsløsninger der oppvarming av ventilasjonsluft dekker en betydelig del, eller alt av det lokale varmebehovet. De anbefalte løsningene skal gi godt inneklima, lavt energibehov, lave investeringskostader og fornøyde brukere.

Målene skal nås gjennom flere trinn og vi har startet med å se på utvalgte kontorbygg utformet som passivhus med svært lavt varmebehov. Basert på erfaringene herfra vil det bli utført teoretiske beregninger og CFD- simuleringer for optimalisering av designparametre. Ulike kombinasjoner av tilluftstemperatur, luftmengder og spredningsmønstre i forhold til oppvarmings- og kjølebehov vil  evalueres ved hjelp av brukerundersøkelser og fysiske målinger i Miljøhuset GK i Oslo.

State-of-the-art rapporten forelå høsten 2013. Feltstudier gjennomføres vinteren 2013/14, med mulighet for tilleggs-studier vinteren 2014/15

Til ForKlimas hjemmeside

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.01.2013 - 31.12.2015