Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fjerning av svarthinne på klippfisk

Fjerning av svarthinne på klippfisk

Publisert 6. juni 2013

Produksjon av saltfisk og klippfisk har lange tradisjoner i Norge. Det er et ønske i saltfisk- og klippfisknæringa om å automatisere fysisk tunge og ensidig gjentakende arbeidsoperasjoner. Fjerning av svarthinne på torsk er en av disse. 

Klippfisk. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk

I utgangspunktet blir fersk eller tint, sløyd og hodekappet fisk flekket, dvs. skåret langs ryggbeinet slik at fisken kan brettes ut som en stor trekant. Mesteparten av ryggbeinet med blodranden blir fjernet i flekkeprosessen og i en del av tilfellene blir også svarthinna hos torsken fjernet. Fjerning av svarthinne representerer en oppgave som i dag utføres manuelt, og normalt umiddelbart etter flekking, av 2 – 6 operatører avhengig av kapasitetsbehov på produksjonslinjen. Dette gjøres ved at svarthinnen gnies/dras av med en vott eller annen type redskap som medfører en relativt stor fysisk arbeidsbelastning for operatørene.

Målet i prosjektet er å utvikle en industriprototyp for automatisk fjerning av svarthinne. 

Forskningsleder

Prosjektvarighet

01.06.2013 - 31.05.2013

Samarbeidspartnere

Nordic Supply System

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, FHF