Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Fillet-O

Fillet-O

Publisert 23. juni 2016

Målet med prosjektet er å øke verdiskapningen fra oppdrettslaks i Norge. Man ønsker å utvikle en ny, mer effektiv prosesslinje der laksen går til filetmaskina direkte etter avliving. Fisken blir bedøvd, avlivet, hodekappet, sløyd og filetert før den spyles i noen minutter på samlebånd. Deretter blir den superkjølt ved at det blåses en gass over fileten som skallfryses der og da. Man får en effektiv kjernetemperatur på under null grader i fiskekjøttet som igjen vil gi markedene ferskere fisk, samtidig som man oppnår lengre holdbarhet. Prosjektet ledes av Bjørn Roth i Nofima. SINTEF Fiskeri og havbruk har ansvar for arbeidspakke 2, som omhandler superkjøling og transport.

Prosjektvarighet

2014 - 2017