Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Exploit

Exploit

Publisert 12. desember 2011

I dette prosjektet skal vi beskrive mulighetene for at uorganiske næringsstoffer og partikler fra lakseoppdrett kan tas opp av tare og blåskjell. I tillegg skal vi beskrive produksjonspotensial og konsept for integrert havbruk i Norge.

Den norske regjeringen har uttalt at fiskeoppdrett skal utføres uten noen negative miljøeffekter ("Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring", 2009). De negative miljøeffektene dreier seg blant annet om effekten av utslipp av næringsstoffer fra lakseoppdrett. En mulig løsning på denne utfordringen kan være å dyrke kulturer av for eksempel skjell og tare i nærheten av oppdrettsanlegg for å ta opp en del av disse næringsstoffene.

I fremtiden vil det være et krav om bærekraftighet ved valg av lokaliteter for oppdrettsanlegg. Ved å dyrke arter som godtgjør seg avfallsstoffene fra laks og fôr i nærheten av anleggene vil de negative miljøeffektene av oppdrett kunne reduseres, i tillegg til at dette gir store gevinster i form av det som høstes.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 31.12.2014