Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Biomassekontroll i store merder - EXACTUS

Biomassekontroll i store merder - EXACTUS

Publisert 13. august 2011

Hovedmålet for prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap og et teknologisk grunnlag forframtidas systemer for biomassemålinger med potensial til å nærme seg det ønskedenivå for nøyaktighet, pålitelighet og brukervennlighet i store oppdrettsmerder.

Industriens visjon er ±1 % nøyaktighet på gjennomsnittsvekt og ±0,1 % nøyaktighet for estimert antall fisk i hver vektgruppe (2-3, 3-4kg osv) før slakting. Prosjektet skal utvikle kunnskap og demonstrere løsninger som kan lede fram mot et kvantesprang i biomassekontroll fra dagens status med 5 10 % typiske avvik opp fram mot industrivisjonen.

Prosjektvarighet

16.11.2010 - 31.12.2012

Ressurser

Mer informasjon om prosjektet

Exactus er et KMB-prosjekt som er støttet av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd.

Prosjektet er også finansiert av FHF