Til hovedinnhold

DaCS – Durable advanced Concrete Solutions

DaCS – Durable advanced Concrete Solutions

Publisert 2. mars 2015

Prosjektet ble initiert som en videreføring av arbeid i COIN, Concrete Innovation Centre.

Sakhalin 2 under oppføring. Foto: Sakhalin energy

Hensikten med prosjektet er blant annet å utvikle kunnskap, metoder og verktøy som muliggjør bærekraftige og konkurransedyktige betongkonstruksjoner som tåler strenge miljøpåkjenninger i et arktisk-marint miljø.

Kværner Concrete Solutions leder prosjektet, andre deltakere er Multiconsult, Statens Vegvesen, Concrete Structures, Norcem, Norbetong, Skanska, AF Gruppen, Unicon, Veidekke, Mapei og St. Gobain Weber, NTNU og SINTEF Byggforsk.

Prosjektet er delt inn i følgende arbeidspakker:
• Early age cracking and crack calculation in design
• Production and documentation of frost durable concrete
• Concrete ice abrasion
• Ductile Lightweight Aggregate Concrete (LWAC)

SINTEF bidrar hovedsaklig i arbeidspakke 1 - Early age cracking and crack calculation in design.

Forskningsleder

Prosjektvarighet

2015 - 2019