Til hovedinnhold

COMPACTS

COMPACTS

Publisert 1. november 2014

I COMPACTS utvikles ny og plassbesparende teknologi for effektivisering av gassfyrt kraftproduksjon. Slik teknologi finnes nå for bruk på land. Tilpasses den for bruk offshore, kan den redusere drivstoff forbruk fra kraftproduksjonen på oljeplattformer  med så mye som 30 prosent og redusere CO2 utslippe tilsvarende.

Fra gass tur binen kommer eksos som er varm nok til at restvarmen kan omgjøres til fysiskarbeid eller elektrisitet i en ekstra damp turbin som "hektes" på anlegget. Med andre ord: gjenvinne energi som nå går tapt, dette er gjort i moderne gasskraftverk på land hvor ov erskuddsvarmen fra gassturbiner varmer opp vann inn i en kjel. I sin tur driver vanndampen en turbin nummer to (dampturbin). Men landbaserte anlegg er tunge og plasskrevende og drifts sikkerhet er et av hovedproblemene når installert offshore. Målet  med  COMPACTS er å utvikle teknologi som er lettere og tar mindre plass noe som er alfa og omega for et plattformdekk. Spesiell fokus vil bli på å redusere vekt ved å erstatte stål konstruksjoner med lettere metaller som Aluminium i rammeverket til turbinen. H er er det mye å vinne siden det bidrar opp til 50% av total vekt. Material valg er også viktig for tunge hoved komponenter som varmevekslere hvor en høyere stål kvalitet eller Titanium vil vurderes for å redusere faren for korrosjon og dermed gi økt drift s sikkerhet mens vekten blir redusert.

Installering av teknologien kan bli en svært rimelig og effektiv vei fram til lavere klimagassutslipp. Investeringen kan betale seg tilbake innen 4-5 år grunnet opp til 30 % reduksjon i drivstoff forbruk og reduserte  CO2 skatter. Miljøfokus vil bli av stor viktighet for å ekspandere offshore industrien i tiden fremover. Spesielt siden utbyggingene går nordover til miljøsensitive områder som Arktis, Barentshavet og Alaska.

Prosjektvarighet

01.01.2014 - 30.04.2018

Det internasjonale energibyrået (IEA) framhever energiøkonomisering som et av verdens mest effektive miljøtiltak. Dette er gyldig også for kraftproduksjon på Norsk Sokkel.

Prosjektets webside