Til hovedinnhold

Cohereno

Cohereno

Publisert 21. november 2014

Styrking av samarbeidet mellom aktører som tilbyr tjenester innen ambisiøs oppgradering av eneboliger.

nZEB COHERENO

Gode forretningsmodeller skal bedre kvaliteten på håndverksarbeidet ved ambisiøs rehabilitering av eneboliger. Bedre kvalitet vil øke boligeiernes tillit tildet utførende leddet, noe som på sikt bidrar til at ambisiøs oppgradering av eneboliger går fra å være et nisjemarked til å bli et volummarked.

EU-prosjektet COHERENO har som mål å styrke samarbeidet mellom aktører som driver med ambisiøs oppgradering av eneboliger. Ambisiøs oppgradering betyr i denne sammenhengen oppgradering til «nesten nullenergi-nivå», såkalt nZEB. Prosjektet skal vare fra april 2013 til mars 2016 og deltakerne er fra Nederland, Belgia, Østerrike, Tyskland og Norge.

COHERENO skal:

  • Utarbeide nasjonale oversikter over aktører som er involvert i nZEB-renovering i de fem partnerlandene. Oversikten vil vise hvem som har erfaring fra slike prosjekter og hvilken rolle de har hatt.
  • Framskaffe en oversikt over suksessfulle samarbeidsformer mellom entreprenører og andre aktører som har vært involvert
  • nZEB-renoveringer av eneboliger. Oversikten vil vise hvilke kundesegmenter ulike forretningsmodeller retter seg inn mot, samt hvilke barrierer og suksesskriterier de står ovenfor.
  • Formulere detaljerte anbefalinger om hvordan kvalitetssikring kan bli integrert i ulike forretningsmodeller for å bygge troverdighet overfor huseiere så vel som investorer.
  • Samle markedsaktører til to regionale arrangement i hvert av de fem landene for å forme samarbeidsmodeller for nZEB-renovering av eneboliger.
  • Bistå motiverte tilbydere til å lansere integrerte tjenester for nZEB-renovering av eneboliger. Prosjektet har som mål å etablere 25 samarbeidsgrupperinger til sammen i de fem landene.

Fem land deltar i prosjektet som varer fra 2013-2016.

Nasjonals rådgivingsgruppe skal gi innspill og anbefalinger til prosjektet. Disse er Byggmesterforbundet, Huseiernes Landsforbund, Mesterhus, BMG Arkitekter, Rojo arkitekter, Boligenøk, Lavenergiprogrammet, Husbanken, Enova, Innovasjon Norge.

Seniorforsker

Prosjektvarighet

2013 - 2016