Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Cod Atlantic

Cod Atlantic

Publisert 25. mars 2012

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner samt torskeyngeloppdrettere hvor målet er å identifisere kjemiske og mikrobiologiske karakteristikker og molekylære mekanismer for suksessfull metamorfose av torskeyngel.

Småskala forsøk ved SINTEF/NTNU har vist at dyrkede copepoder gir bedre vekst, overlevelse og stresstoleranse hos torsk.Copepoder i en kortperiode (7dager) gir også bedre vekst, overlevelse og stresstoleranse enn rotatorier. Veksten i tankene som fikk copepoder var signifikant høyere allerede 8 dager etter klekking.

Deltakerne er SINTEF, MATIS (Island), Universitetet i Bodø, Memorial University of Newfoundland og Codfarmers.

Forskningssjef

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013