Til hovedinnhold

Bevisst

Bevisst

Publisert 21. november 2014

Suksesskriterier og fallgruver i beslutningsprosessen fram mot oppgradering i boligselskaper

BEVISSST er et aksjonsforskningsprosjekt med totalt 5 partnere. Forskningen går ut på å undersøke suksesskriterier og fallgruver i beslutningsprosessen fram mot oppgradering i boligselskaper (borettslag og sameier). Prosjektet følger opp og videreutvikler en veileder som ble utarbeidet i et foregående prosjekt (BESLUTT).

Både BESLUTT og BEVISST prosjektene er finansiert av Forskningsrådet. Som en del av prosjektet undersøker vi  hvordan visualisering ved bruk av AMS (problemstillinger knyttet til energibesparelser ved oppgradering av bygningsmassen) kan bidra til økt forståelse i beslutningsprosessen. Grunnlaget for analysen er utredninger og analyserer av pågående prosesser i tre borettslag, i ulike faser av oppgraderingen.

Så langt er det publisert to vitenskapelige artikler (Energy Procedia), vi har deltatt med prosejektet i konferansen RERC2014, vi er i gang med utkast til hovedrapport. Prosjektet inkluderer også en oppdatering og forbedring av veilederen utarbeidet i det tidligere prosjektet BESLUTT.

Forskningsprosjektet ble påbegynt i 2012 og avsluttes medio 2015.

Prosjektvarighet

2012 - 2015