Til hovedinnhold

Bærekraftig nettutvikling - SusGrid

Bærekraftig nettutvikling - SusGrid

Publisert 16. juli 2015

SusGrid er et tverrfaglig forskningsprosjekt som fokuserer på hvordan kunnskap om økonomiske, sosiale og miljøinteresser kan gi gode og forutsigbare prosesser knyttet til formell behandling av nettutviklingsprosjekter.

EU har satt ambisiøse mål for fornybar energi. En økning i fornybar
energiproduksjon vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser og styrke
energisikkerheten i Europa. Begge faktorene er avgjørende for en bærekraftig
utvikling. For å gjøre bruk av den økte energiproduksjon, er en viktig
forutsetning realisering av kraftlinjer for å transportere kraften til
forbrukerne.

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014