Til hovedinnhold

AsylArk

AsylArk

Publisert 24. november 2014

Arkitektonisk utforming og lokalisering av asylmottak

Asylmottak

Forskningsprosjekt tar for seg hvordan den arkitektoniske utformingen og lokaliseringen av asylmottak, påvirker dem som bor der og måten lokalsamfunnet forholder seg til asylsøkerne på.

Engelsk tittel er The meaning of housing qualities in asylum centres.

Deltakere i forskningsprosjektet er:
Fakultet for arkitektur og billedkunst / NTNU: Erika Henriksson, Ragne Øwre Thorshaug og Eli Støa
SINTEF Byggforsk: Åshild L Hauge og Karine Denizou
Høyskolen i Lillehammer: Einar Strumse og Anne Sigfrid Grønseth

Prosjektet er finansiert av  Norges forskningsråd (FRIHUM) og UDI (2012-2016)

Prosjektet avsluttes i 2016.

Prosjektvarighet

2012 - 2016