Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

AQUAEXCEL

AQUAEXCEL

Publisert 16. september 2011

AQUAEXCEL tar sikte på å integrere viktig forskningsinfrastruktur for havbruk over hele Europa, for å fremme samordnet bruk og utvikling. Prosjektet skal stimmulere innovasjon gjennom utveksling av kunnskap og best practice på tvers av forskningsfelt, produksjonssystemer og arter.

ACE Tristein (Foto: Tom Ek)

Målet til den nye platformen er å koordinere tilgang til førsteklasses forskningsinfrastruktur. Deltakerne er et pan-europeisk team på 17 partnere som gjør 27 laboratorier tilgjengelig for forskere. AQUAEXCEL ("Aquaculture Infrastructures for Excellence in European Fish Research ') har en ramme på 9.200.000 euro og er finansiert gjennom" Research Infrastructures "-området i EUs syvende rammeprogram (FP7).

Som partner i AQUAEXCEL, gir SINTEF tilgang til ACE (Aquaculture Engineering), en ny stor infrastruktur utviklet for testing og verifisering av tekniske og operasjonelle løsninger i sjøbasert akvakultur. Gjennom å tilby en kombinasjon av fullskala anlegg for ulike arter, fleksible teststeder for ulike eksponeringsnivåer og state-of-the-art overvåkings-og kommunikasjonsutstyr, vil infrastrukturen fremme teknisk utvikling for en mer bærekraftig marin akvakultur.

SINTEF er også ansvarlig for utviklingen av e-infrastruktur for ekstern tilgang til de høyt spesialiserte forskningsanleggene som deltar i AQUAEXCEL.

Les om ACE her.

Seniorforsker

Prosjektvarighet

01.03.2011 - 28.02.2015