Laparoskopi

Laparoskopisk kirurgi utføres gjennom små snitt i abdomen (bukhulen) ved å bruke lange instrumenter og et kamera (laparoskop). Kameraet gir kirurgen mulighet til å se tuppen av instrumentet og kontrollere intervensjonen inne i bukhulen.

Vi gir kirurgen "supersyn" med vårt navigeringssystem. Systemet består av en datamaskin, et posisjonsstyringssystem og programvare utviklet ved senteret (CustusX plattformen, NorMIT).

Bildene kan vises i 2D og 3D og kan kontrolleres av de kirurgiske instrumentene. Dette hjelper kirurgen til å få en bedre oversikt og lettere unngå for eksempel blødninger (se foto).

Bildet viser en laparoskopisk prosedyre med CT-basert navigasjon. For en mer optimal planlegging og veiledning av reseksjonen bruker kirurgen en navigasjonspeker til å fastslå strukturer inni abdomen under den innledende fasen av prosedyren. Dataene på navigasjonsmonitoren (høyre) er 3D CT.

Vårt mål er å forbedre laparoskopisk kirurgi ved å utvikle og anvende nye løsninger og metoder, som navigasjonsteknologi og intraoperativ ultralyd for å forbedre pasientens prognose, og tillate mer avanserte prosedyrer som skal utføres ved bruk av laparoskopisk teknologi.

Prosjektet har base ved det Nasjonal Kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT) i Trondheim. Vi har et unikt og tett samarbeid mellom St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF, og har også startet opp felles studier med Rikshospitalet (Intervensjonssenteret, Oslo). I tillegg koordinerer vi aktiviteten i denne tjenesten med Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, Trondheim. Den nasjonale tjenesten (USIGT) ble etablert i 1996 av Helsedepartementet, men ble reetablert i 2012 med nye mål, kliniske strategiske områder og programmer.

Prosjektet er nå finansiert av Helsedepartementet gjennom Helseregion Midt-Norge og St. Olavs Hospital.

Kontakt

Thomas Langø

Sjefforsker
Navn
Thomas Langø
Tittel
Sjefforsker
Telefon
909 62 913
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn

Ronald Mårvik

Overlege Kirurg, MD, PhD
Navn
Ronald Mårvik
Tittel
Overlege Kirurg, MD, PhD
Organisasjon
St. Olavs