Avbildning av tøyning i hjernen med ultralyd

Kompetansesenteret har siden 2002 arbeidet med metoder for å estimere graden av tøyning i vev ved hjelp av ultralyd, med med spesielt fokus på metoder for å finne veldig små deformasjoner. Ultralyd radiofrekvens (RF) data har blitt samlet inn under hjernesvulstoperasjoner ved St. Olavs Hospital, og senere prosessering har vist at man kan estimere relative vevsforskyvninger i størrelsesorden ned til 5 µm. De små deformasjonene i vevet skyldes at arteriene i hjernen pulserer under hjertesyklusen, og skaper bevegelse i det omliggende vevet. Metoden for å avbilde tøyning med ultralyd kalles ofte ultralyd elastografi. De første elastogrammene av hjernesvulster ble publisert i Ultrasound in Medicine & Biology i 2005, og viste at det er mulig å skille patologisk vev og normal hjernevev med slike metoder. Den kliniske motiveringen for forskning på metoder for ultralyd elastografi er at dette kan gi tilleggsinformasjon om vevspatologi i forhold til konvensjonell ultralyd avbildning.

Hjernesvulsten vises som et lysere område (hyperekkoisk) i ultralyd bildet til venstre, mens i elastogrammet (høyre) er det indikert som stivere vev (blå farge) relativ til det bløtere normalvevet med høyere grad av tøyning (rød farge).

KONTAKT

Tormod Selbekk

Forskningsleder
Navn
Tormod Selbekk
Tittel
Forskningsleder
Telefon
905 44 733
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Teknologi og samfunn