Smart Grids – nøkkelen til et fleksibelt energisystem
Smart Grids som begrep ble introdusert på slutten av 1990-tallet, men tok for alvor av fra ca. 2005. Innledningsvis var fokus særlig på å gjøre kraftsystemet mer robust, noe som bl.a. var trigget av at man hadde opplevd omfattende avbrudd i Nord-Amerika.

Visjonen var en mer adaptiv og automatisert respons ved utfall og unormale situasjoner i kraftsystemet. I de senere år har reduksjon av klimagassutslipp fått en vel så stor fokus i Smart grids-konseptet, gjennom at man ønsker at en større andel av elektrisitetsproduksjonen skal kommer fra fornybare kilder.

De senere årene har Smart Grids som begrep blitt utvidet til å omfatte de fleste problem­stillinger som inngår i planlegging, drift og vedlikehold av det elektriske energisystemet, inklusive samspillet mellom produksjon og last. Noen stikkord er:

  • Tilrettelegging for aktive, energieffektive sluttbrukere
  • Elektrifisering av transport
  • Integrering av distribuert energiproduksjon fra fornybare energikilder
  • Utvikling av aktive distribusjonsnett og transmisjonsnett

 

Smart grids vil innebære betydelige endringer i forhold til tradisjonelle kraftsystem.

Publisert 5. mars 2012

Kontaktperson: Hanne Sæle