Nyheter

2016-10-28 Regnskapsprogrammet tilgjengelig igjen!. www.regnskap.SF6.no

2016-09-09 Velkommen til Nordmøre Energiverk og REN - nye medlemmer i Brukergruppen for SF6-anlegg. 

2016-09-09 Ny styringskomite er på plass. Vi takker Erik Kaggestad (Statkraft) og Svein Olav Arnesen (NVE) for innsatsen og ønsker Milen Mijalkovic (Statkraft) og Lars Andreas Eriksson (NVE) velkommen!! 

2016-04-01
Det vil bli arrangert SF6-sertifiseringskurs i regi av Brukergruppen for SF6-anlegg ved behov. Eksempel på kursinformasjon. Meld fra om behov for kurs til Ann-Jorun Faremo

2015-11-18
Presentasjoner fra Brukermøte 2015 er tilgjengelig på interne sider.Ta kontakt om du ikke har tilgang. Link til interne sider - se meny på venstre side.

2015-08-28
Brukermøte 2015 avholdes tirsdag 3. og onsdag 4. november 2015 på Grand Hotel Reykjavik på Island. Mandag 2. november kl 18.00 arrangeres tur til et geotermisk kraftverk. Også denne gang varer selve møtet en og en halv dag. Program og påmelding er lagt ut under "Brukermøte" (se venstre meny).

2014-07-04
Velkommen til Jernbaneverket! Ny medlem i Brukergruppen for SF6-anlegg.

2014-03-04
Velkommen til Gudbrandsdalen Energi og Lofotkraft - nye medlemmer i Brukergruppen for SF6-anlegg.

2014-01-28
Ny styringskomite er på plass. Vi takker Ole-Morten Haraldsen (Statnett) og Sjur Bjerkli (NVE) for flott innsats og ønsker Erik Kaggestad (Statkraft) og Svein Olav Arnesen (NVE) velkommen!

Publisert 8. september 2011

Sekretær: Maren Istad , SINTEF Energi AS