Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi er også overført til det nye selskapet.

DREAM numerisk miljømodell

DREAM numerisk miljømodell

Den numeriske modellen DREAM (Dose related Risk and Effect Assessment Model) modellerer utslipp av komplekse blandinger av kjemikalier i marint miljø, som utslipp fra produsert vann og boreoperasjoner. DREAM brukes som et beslutningsstøtteverktøy for håndtering av planlagte utslipp i marint miljø.

OM DREAM

DREAM kan spore opp til 200 kjemiske komponenter, med forskjellige utslippsprofiler for mer enn 50 forskjellige kilder. Hvert kjemiske komponent i en blanding er beskrevet av et sett fysiske, kjemiske og toxologiske parametere.

Fordi hydrokarboner fra olje utgjør en signifikant fraksjon av mange industrielle utslipp så inneholder DREAM en modell for overflateolje i tillegg til de prosessene som avgjør oppførsel og skjebne til utslipp i vannsøylen. Modellen kan også beregne eksponering, opptak og effekter på fisk og zooplankton samtidig med beregning av fysisk-kjemisk transport og skjebne.

DREAM ble utviklet og er vedlikehold av SINTEF med støtte fra Statoil, ENI, Total, ExxonMobil, Petrobras, ConocoPhillips, Shell og BP.

Kontaktpersoner:  Ute Brönner

Forskningsleder