Til hovedinnhold

SINTEF Petroleum

Tjenester

Om oss

SINTEF Petroleum AS jobber med å forbedre kartleggingen og utvinningen av de nasjonale og internasjonale olje- og gassressursene på en lønnsom, miljøvennlig og sikker måte. Vi er lokalisert med kontorer i Trondheim og Bergen. Instituttet har 93 ansatte og en omsetning på 203 millioner kroner per desember 2015.

Vår strategiske fokus:

  • CO2-lagring
  • Boring og brønn
  • Leting
  • Økt utvinning
  • Flerfasetransport
Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Les mer om SINTEF Petroleum

Aktuelt

Store satsinger

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
FME-ordningen er en konsentrert og langsiktig satsing rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Forskningen i sentrene skjer i tett og langsiktig samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning.

  • BIGCCS (International CCS Research Centre)

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

  • DrillWell (Drilling and well centre for improved recovery)
  • FACE (The Multiphase Flow Assurance Centre)
  • IO Center (Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry)

Kontakt oss

Trondheim (Hovedkontor)

Sentralbord: 464 17 000
Fax: 73 59 11 02
e-post: Beskyttet adresse

Postadresse: Postboks 4763 Sluppen, 7465 Trondheim
Besøksadresse: S.P. Andersens vei 15 B, 7031 Trondheim

Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 MO I RANA
Faktura som e-post: Vi har nå tilrettelagt for mottak av faktura som vedlegg til epost i PDF-format: Beskyttet adresse
eFaktura:
Vi gjør oppmerksom på at vi kan motta eFaktura på EHF-format

Organisasjonsnummer: 936 882 331

Bergen

Sentralbord: 464 17 000
Fax: 55 31 42 55

Postadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen
Besøksadresse: Thormøhlens gate 53 C, 5006 Bergen (Marineholmen)

Flerfaselaboratoriene (Tiller)

Sentralbord: 464 17 000
Fax: 73 59 11 02

Postadresse: Postboks 4763 Sluppen, 7465 Trondheim
Besøksadresse: Tillerbruvegen 200, 7092 Tiller