Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Operasjonell strategi og forbedring

Operasjonell strategi og forbedring

Gjennomgang av virksomheter på ulike ledd i verdikjeden med fokus på økt lønnsomhet innen etablerte arter og nye arter i oppdrett. Viktige områder:
  • Due diligence
  • Tredjeparts gjennomgang
  • Forbedringsprosesser
  • Problemløsning
Forskningssjef