Til hovedinnhold

Utbygging

SINTEF verifiserer utbyggingsløsninger ved å kombinere teoretisk arbeid med verifikasjonsforsøk i våre laboratorier. Verifikasjonsforsøkene vi utfører inkluderer typisk global oppførsel av komplette utbyggingsløsninger i modellskala, samt produktkvalifisering av kritiske komponenter i fullskala. Sikker utbygging og installasjon på feltet er sentrale tema i slikt verifikasjonsarbeid, for å minimalisere feil og dermed redusere både HMS- og økonomisk risiko.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter