Til hovedinnhold

Sikkerhet og miljø

For SINTEF er det et viktig mål å bidra med kompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres.Vi analyserer og utvikler ny kunnskap om samspillet mellom menneske, teknologi, organisasjon, miljø og sikkerhet.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter