Til hovedinnhold

prosessering og foredling

SINTEF har over 30 års erfaring fra samarbeid med industri for oppgradering, prosessering og konvertering av olje og gass gjennom raffineri og petrokjemiske prosesser. Dette spenner fra atom- og prosess-skala modellering, og fra labskala FoU til pilotskala forsøk. Aktivitetene er basert på kjernekompetanse innen katalyse, separasjon og kjemiteknikk.

Ekspertise

Katalyse

85-90 % av all kjemikalieproduksjon er basert på en eller annen form av katalysator. SINTEF har lang erfaring innenfor både heterogen og homogen katalyse. I våre prosjekter har vi som mål å forstå både effekten av katalysatoren og samspillet mellom katalysator og resten av prosessen. Vi jobber tett med akademia og nasjonal og internasjonal industri.

Forskningsdirektør
930 59 166
Les mer om ekspertisen

Prosessteknologi

Innen prosessteknologi jobber vi med teoretisk analyse, modellering og simulering samt eksperimentelle metoder for analyse, design og optimering av industrielle gassprosesser og effektive energi konverterings systemer. Vi fokuserer både på krets- og åpne prosesser, og også helt ned til enkeltkomponentnivå. Hos oss går databasert modellering og simulering hånd i hånd med forsøk rundt de samme prosessene i laben. Samspillet mellom teori og praksis, det vil si modellering og eksperimentelt arbeid, gjør at vi kan angripe en problemstilling fra mange kanter og øker dermed fleksibiliteten i forskningsarbeidet vårt.

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter