Til hovedinnhold

Produksjon

Produksjon fra nye felt møter stadig mer krevende forhold: større havdyp, lengre fra eksisterende infrastruktur, og værharde strøk. Eksisterende felt har også sammensatte problemstillinger, med økende vannmengder og fallende trykk. SINTEF setter sammen tverrfaglige team, som med basis i en unik laboratorieinfrastruktur skaper fremtidens energieffektive havbunnsløsninger.

Ekspertise

Direkte elektrisk oppvarming av rørledninger (DEH)

Hydrat- og voksdannelse i undervanns rørledninger for transport av olje og gass kan medføre produksjonsstopp og i verste fall plugger som kan gi langvarige driftsavbrudd og kostbare reparasjoner. Direkte elektrisk oppvarming (DEH) av undervanns rørledninger blir benyttet på stadig flere felt for å hindre at slike situasjoner kan oppstå.

Senior forretningsutvikler
977 51 646
Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter