Til hovedinnhold

Leting

Ved hjelp av ekspertise innen fagene geologi og geofysikk samt egenutviklet programvare, er vi i stand til å modellerer alle elementene i et leteområde. Dette inkluderer kildebergarter, migrering av hydrokarboner, olje-/gassfeller og takbergarter. Resultatene fra slike studier brukes til å evaluerer og minimalisere usikkerhetene i forbindelse med leting og utvikling av nye olje-/gassfelt.

Ekspertise

Forseglingskapasitetsevaluering

Vi tilbyr ekspertteknologi for evaluering av fellers forseglingsegenskaper og evnen til å holde på fellens mengde av olje og gass i et petroleumssystem, både ved dagens tilstand og gjennom geologisk tid. Sistnevnte ved å simulere hvordan sedimentbassengets begravningshistorie påvirker endringer i forseglingsegenskapene (kapillær fortrengningstrykk, effektiv spenningstilstand).

Les mer om ekspertisen

Reservoarkarakterisering og overvåking

Vellykket karakterisering og overvåking av undergrunnen avhenger avansert datainnsamling og prosessering, og geofysiske metoder. Det endelige målet med disse teknikkene er å avbilde egenskapene til reservoaret og gi viktig informasjon for olje- og gassvirksomhet som spenner fra leting og økt oljeutvinning til CO2-lagring. Å kunne beregne tilhørende usikkerheter er avgjørende for riktig tolkning av de resulterende bildene og for pålitelige økonomiske og miljømessige vurderinger .

Les mer om ekspertisen

Laboratorier

Prosjekter

Programvare

Nyheter